مشخصات محصول
کشور سازنده فرانسه
ISO ISO 13485: استاندارد کیفیت ابزار پزشکی