مشخصات محصول
کشور سازنده فرانسه
تولید کننده DECTRA PHARM
ISO ISO 9000- استانداردهای خانواده 9000 بیشتر به کنترل کیفیت محصولات میپردازند و شامل تعدادی از معروفترین استاندارهای جهانی هستند. این استانداردها به لوازم و راهکارهای مناسب برای تضمین کیفیت و تامین نیازمندیهای مشتریان اشاره میکنند.