مشخصات محصول
گارانتی دوسال
برند Hi-Tek
اندازه گیری 32 تا42 درجه سانتیگراد
دقت اندازه گیری اندازه گیری دمای بدن درکمتراز 1 دقیقه
خاموشی خودکار بعداز 6تا 8 دقیقه